lördag, mars 22, 2014

Tema Lilla Anna!

Nu har vi börjat komma igång lite med vårt tema "Lilla Anna". (Eller temat är egentligen "upp" och "ner", "över" och "under" och till vår hjälp har vi Lilla Anna.) Till att börja med har vi fått upp bildstödsbilderna på väggen i tamburen. De sitter också i rummet där vi brukar hålla till vid samlingarna. Plus mina figurer som jag målade för lite sen. Dessa sitter bl.a. på fönster och dörrar lite överallt på avdelningen, bl.a. vid matbordet.
På temahyllan i tamburen sitter dockan Lilla Anna med sin lilla gula boll tillsammans med boken som vi utgår ifrån. Och på ytterdörren en Lilla Anna-figur.
När vi sitter i samlingen använder vi mest den stora gula bollen så barnen lättare kan prova att vara 'uppe på' bollen och 'nere under' bollen.
Givetvis gör Anna samma sak innan alla barnen provar. Först sitter eller ligger hon 'uppe på' bollen och sedan 'nere under' bollen.

Alla barn som vill får prova på sitt sätt om de vill. Alla vågar inte riktigt än men man ser ändå att de är med och verkar nyfikna. Det viktigaste är att de är delaktiga på något sätt, resten brukar komma efter ett litet tag.
Fortsättning följer!
Ha de'


Inga kommentarer: